POLEG ŠTUDIJA

Skrbimo za dobre pogoje

INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE

V Sežani poteka višješolski študij Oblikovanje materialov – kamen in Fotografija / video, ki ju izvaja Višja strokovna šola ŠC Srečka Kosovela Sežana. Naloga Izobražeavlno razvojnega središča je zagotavljati študentom dobre pogoje za študij v Sežani. Študentom je na voljo subvencionirana študentska prehrana, namestitve pri zasebnikih (subvencije za namestitve so na voljo le za študente visokošolskega študija) in študijska literatura v Kosovelovi knjižnici.
V prostorih Inkubatorja Sežana je za študij in samostojno delo na razpolago študentska soba, po vseh prostorih pa brezžični dostop do interneta. Več o študiju lahko izveste na spletni strani Višje strokovne šole Sežana.

SPODBUDA OBČINE SEŽANA ZA VPIS IN DOKONČANJE ŠTUDIJA NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI SK SEŽANA

Občina Sežana je razpisala denarne spodbude za vse prvič redno vpisane študente  od študijskega leta 2018/19 dalje in nove diplomante VSŠ Sežana, ki so se vpisali v študijskem letu 2015/16 ali kasneje.

Vlogo za dodelitev denarne spodbude v študijskem letu 2018/19 (v nadaljevanju – Vloga) najdete na povezavi Podpora študentom VSŠ Sežana ali na spletni strani Občine Sežana – http://www.sezana.si/povezava.aspx?pid=1456&id=386 . Pravilnik je v celoti dostopen na spletni strani Uradnega lista. 

SUBVENCIONIRANA ŠTUDENTSKA PREHRANA

Točka  za subvencionirano študentsko prehrano in infotočka sta na voljo v prostorih Inkubatorja Sežana v pritličju ob torkih od 09. do 13. ure. Infotočko lahko kontaktirate tudi po elektronski pošti:

Aktualne ponudnike, tedenske menije in cenike si lahko pogledate na povezavi www.studentska-prehrana.si.

Več informacij o subvencionirani študentski prehrani si lahko preberete na spletni strani ŠOUP-a.

–Informacija za študente— (12. 8. 2021)

Trenutno v Sežani ni ponudnika, ki bi bil vključen v sistem subvencionirane študentske prehrane. Skupaj z vodstvom VSŠ Sežana se dogovarjamo s ponudniki, da bi se vključili v zgoraj navedeni sistem ali kako drugo obliko sodelovanja pri oblikovanju cen ponudbe za študente VSŠ Sežana.

ŠTUDENTSKE NASTANITVE

Študentke in študentje, ki se odločite za študij v Sežani, imate v času študija možnost bivanja pri zasebnikih. Seznam ležišč pri zasebnikih in vse potrebne informacije o razpoložljivih namestitvah dobite na Izobraževalno razvojnem središču preko info@inkubator.si Študentje višjih šol do subvencij za namestitve v skladu z zakonskimi določili niso upravičeni.

KNJIŽNICA

Strokovno knjižnično gradivoje študentom na razpolago v Kosovelovi knjižnici Sežana, kjer je posebej označena zbirka gradiva za študijske smeri v Sežani.  Knjižnica je vključena v sistem vzajemne katalogizacije COBISS, zato je mogoč dostop do informacijskega sistema prek spletnega brskalnika, z medknjižnično izposojo pa si lahko zagotovite gradivo iz drugih slovenskih knjižnic, ki so vključene v isti računalniški sistem.

Knjižnica ima za študij na voljo časopisno čitalnico (z več kot stotridesetimi domačimi in tujimi časniki, revijami in časopisi) in študijsko čitalnico (skupaj 50 sedežev) ter več računalnikov z dostopom do svetovnega spleta in možnostjo večmedijskega učenja tujih jezikov. Več informacij lahko dobite na spletni strani knjižnice.

Kosovelova knjižnica Sežana
Naslov: Ulica Mirka Pirca 1, 6210 Sežana
Izposoja: 05 731 0034
Spletna stran: http://www.sez.sik.si , elektronski naslov:

Urnik: ponedeljek–petek 7.00–18.00, sobota 8.00–13.00