ŠTUDIJ IN RAZISKOVALNO DELO

Vodimo razvoj

VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE SEŽANA

Visokošolsko središče Sežana skrbi za zagotavljanje infrastrukturnih pogojev študijev, ki potekajo v Sežani, za podporo in pomoč Višji strokovni šoli Sežana, vodi razvoj novih študijskih programov, vzpostavlja pogoje in izvaja lastno znanstvenoraziskovalno delo in pogoje za delo in bivanje študentov. V Laboratoriju za geomagnetizem in aeronomijo izvajamo razvojno-raziskovalno dejavnost na področju geomagnetizma in aeronomije, v Središču za kamen pa razvojno-tehnološko in izobraževalno dejavnost na področju kreativnih industrij.

OSNOVNI PODATKI

Visokošolsko središče Sežana d.o.o.
Kraška ulica 2
SI-6210 Sežana

Telefon: 05/ 73 13 510

Davčna številka: 78380987

ZAPOSLENI

direktoricaLaboratorij za geomagnetizem in aeronomijo

Središče za kamen