ŠTUDIJ IN RAZISKOVALNO DELO

Vodimo razvoj

IZOBRAŽEVALNO RAZVOJNO SREDIŠČE

Izobraževalno razvojno središče skrbi za zagotavljanje infrastrukturnih pogojev študijev, ki potekajo v Sežani, za podporo in pomoč Višji strokovni šoli Sežana, vodi razvoj novih študijskih programov, vzpostavlja pogoje in izvaja lastno znanstvenoraziskovalno delo in pogoje za delo in bivanje študentov. 

OSNOVNI PODATKI

Izobraževalno razvojno središče 
Inkubator d.o.o. Sežana

Kraška ulica 2, 6210 Sežana
Davčna številka:
96169940
Matična številka:
5570352000
T:+386 5 7313 500
E:info@inkubator.si
www.inkubator.si