KAMNITI IZDELKI DOPOLNIJO TRG

rezultat študentskega natečaja

KAMNITI ELEMENTI NA TRGU 28. AVGUSTA V SEŽANI

Rezultat natečaja za oblikovanje in izdelavo kamnitih elementov urbanega tematskega parka na Trgu 28. avgusta v Sežani, ki ga je razpisalo Visokošolsko središče Sežana, so trije elementi, ki krasijo obnovljeni trg. Zmagovalca natečaja Špela Šedivy in Matej Župec sta komisijo prepričala s svojo idejno rešitvijo o treh mogočnih elementih, ki prestavljajo Sežano kot prestolnico Krasa in Sežano kot prestolnico kamna. Zmagovalca sta idejo tudi realizirala in v kamnolomu Lipica izdelala vse tri skulpture.

PREDSTAVITEV KAMNITIH ELEMENTOV

Trije kamniti elementi na Trgu 28. avgusta v Sežani so delo Špele Šedivy in Mateja Župca, diplomantov Višje strokovne šole Sežana, ki sta s svojo idejo zmagala na natečaju za njihovo oblikovanje in izdelavo.

Tri skulpture izhajajo iz enake osnove, ki iz spodnje okrogle oblike počasi prehaja v oglato, pravokotno obliko. Zaradi višini in širjenja proti vrhu nam skulpture dajejo občutek mogočnosti, vzbudijo spoštovanje do kamna in narave nasploh.

Elementi se razlikujejo po reliefih, ki predstavljajo različne stopnje človekovega poseganja po kamnu. Skulpture tako prikazujejo nahajališče naravnega kamna, kamnolome kot proces pridobivanja tega in človekovo izražanje v njem.

Prvi motiv plasti naravnega kamna predstavlja naravno bogastvo Krasa, naravni kamen, njegove plasti in plastenje časa.

Motiv na drugem elementu predstavlja kamnolome in s tem prvo stopnjo človekovega poseganja po kamna. Relief na poglobljenem delu kamnitega elementa prikazuje razsežnost in globino kamnoloma ter poudarja veličastnost tega prostora.

Črke in besede na tretjem elementu predstavljajo človekovo ustvarjanje in uporabo kamna, saj je človek edino bitje, ki se sporazumeva s črkami. Izklesane besede KAMEN, KRAS, ČAS ter PLASTI in ČLOVEK zaokrožujejo celoto in povežejo elemente s trgom.

V popolnoma drugačni podobi se kamniti elementi pokažejo, ko se stemni in elemente obsijejo talne svetilke. Takrat se na reliefih pojavijo sence, ki elementom dajejo drugačen poudarek kot ob naravni svetlobi.

Natečaj za oblikovanje in izdelavo kamnitih elementov urbanega tematskega parka na prenovljenem Trgu 28. avgusta v Sežani je razpisalo Visokošolsko središče Sežana, ki je avtorjema tudi omogočilo izdelavo in postavitev skulptur.

OD IDEJE DO IZDELKA

Za študenta Višje šole Sežana je bila izdelava kamnitih skulptur poseben izziv.  V kamnolomu Lipica, kjer sta delala, je bilo posebej navdihujoče okolje. Ob procesu kako idejo iz papirja prenesti na kamen, jima je bil v veliko pomoč strokovni mentor Damjan Švara.

Matej Župec je o nastajanju kamnitih elementov posnel kratek stiliziran film, ki je tudi njegovo diplomsko delo

OTVORITEV

Na svečani otvoritvi skulptur na Trgu 28. avgusta aprila 2014 so s svojimi besedami pospremili župan Davorin Terčon, direktor Visokošolskega središča Sežana Peter Medica in avtorja skulptur Špela Šedivy in Matej Župec.

Ob tej priložnosti so vsi nagrajeni na natečaju prejeli slavnostna priznanja.

REZULTATI NATEČAJA

Na natečaj za oblikovanje in izdelavo kamnitih elementov urbanega tematskega parka na prenovljenem Trgu 28. avgusta v Sežani, ki ga je razpisalo Visokošolsko središče Sežana v sodelovanju z Občino Sežana, Višjo strokovno šolo Sežana in Marmorjem d.d. Sežana, je prispelo devet idejnih zasnov (po abecednem vrstnem redu priimkov avtorjev):
• Neža Bevc, absolventka VSŠ,
• Luka Boltar, študent 2. letnika VSŠ,
• Klemen Dokić in Sandra Korošec, oba študenta 1. letnika VSŠ,
• Katja Juren, študentka 2. letnika,
• Albina Kržič, diplomantka VSŠ,
• Monica Katerina Lango in Petra Mozetič, obe študentki 2. letnika VSŠ,
• Maruša Ličen, diplomantka VSŠ,
• Špela Šedivy, študentka 2. letnika VSŠ, in Matej Župec, absolvent VSŠ,
• Matej Župec, absolvent VSŠ, in Špela Šedivy, študentka 2. letnika VSŠ.

Idejne zasnove ocenjevala natečajna komisija v sestavi:
• Tjaša Kranjec, predsednica natečajne komisije, predstavnica Visokošolskega središča Sežana,
• Črtomir Pečar, predstavnik Občine Sežana,
• Anton Marn, predstavnik Višje strokovne šole Sežana,
• Dimitrij Kukanja, predstavnik Marmor d.d. Sežana,
• Matej Mljač, arhitekt prenove trga.

Pri delu natečajne komisije je kot izvedenec za realizacijo sodeloval tudi Damjan Švara.
Prvo nagrado in realizacijo idejne zasnove je natečajna komisija podelila idejni zasnovi Špele Šedivy in Mateja Župca.
Drugo nagrado
 je natečajna komisija podelila idejni zasnovi Maruše Ličen.

Komisija je podelila tudi dve enakovredni tretji nagradi  idejnima zasnovama Katje Juren ter Monice Katerine Lango in Petre Mozetič.

Natečajna komisija je podelila  posebno priznanje Klemnu Dokiću in Sandri Korošec, študentoma 1. letnika za trud in pogum za oddajo idejne zasnove, glede na to, da sta  študenta Višje strokovne šole šele dober mesec.

Na Visokošolskem središču Sežana smo zelo veseli nad odzivom na natečaj in rezultati. Prispele idejne zasnove si lahko ogledate v fotogaleriji.  Idejne zasnove bodo predstavljene v prostorih Visokošolskega središča Sežana, nagrajene zasnove pa bodo razstavljene tudi na priložnostni razstavi.