Trg 28. avgusta

Trije kamniti elementi na Trgu 28. avgusta v Sežani so delo Špele Šedivy in Mateja Župca, diplomantov Višje strokovne šole Sežana, ki sta s svojo idejo zmagala na natečaju za njihovo oblikovanje in izdelavo.

Elementi se razlikujejo po reliefih, ki predstavljajo različne stopnje človekovega poseganja po kamnu. Skulpture tako prikazujejo nahajališče naravnega kamna, kamnolome kot proces pridobivanja tega in človekovo izražanje v njem.

Prvi motiv plasti naravnega kamna predstavlja naravno bogastvo Krasa, naravni kamen, njegove plasti in plastenje časa.

Motiv na drugem elementu predstavlja kamnolome in s tem prvo stopnjo človekovega poseganja po kamna. Relief na poglobljenem delu kamnitega elementa prikazuje razsežnost in globino kamnoloma ter poudarja veličastnost tega prostora.

Črke in besede na tretjem elementu predstavljajo človekovo ustvarjanje in uporabo kamna, saj je človek edino bitje, ki se sporazumeva s črkami. Izklesane besede KAMEN, KRAS, ČAS ter PLASTI in ČLOVEK zaokrožujejo celoto in povežejo elemente s trgom.

Več o kamnitih elementih