SREDIŠČE ZA KAMEN

Središčna točka za kraški kamen

SREDIŠČE ZA KAMEN

Središčna točka za kraški kamen

Središče za kamen je središčna točko za kraški kamen, ki skrbi za ohranjanje in širjenje znanja in vedenja o kamniti kulturni dediščini ter z razvojnimi dejavnostmi in inovativnimi pristopi pomembno prispeva k krepitvi tradicionalne panoge obdelave in oblikovanja kamna na Krasu.

  1. Ohranjanje in širjenje znanja in vedenja o kamniti dediščini Krasa 
  2. Razvojne dejavnosti obdelave in oblikovanja kamna 
  3. Podpora in promocija 
  4. Mednarodno sodelovanje