URBANA OPREMA

Fotografija in oblikovanje kamna

NATEČAJ ZA OBLIKOVANJE  IN IZDELAVO KAMNITE URBANE OPREME

Visokošolsko središče Sežana je že drugo leto zapored razpisalo študentski natečaj, tokrat na temo oblikovanja in izdelave kamnite urbane opreme. Posebna zahteva natečaja je bila tudi, da pri izdelavi idejne rešitve sodelujejo tako študenti Oblikovanja materialov kot študenti Fotografije. Prispevek slednjih mora biti viden na predlaganih kosih urbane opreme.

REZULTATI NATEČAJA

Natečaj za oblikovanje in izdelavo kamnite urbane opreme je razpisalo Visokošolsko središče Sežana v sodelovanju z Občino Sežana, Višjo strokovno šolo Sežana in Marmorjem d.d. Sežana. Namen natečaja je izbor idejne zasnove za izdelavo izvirnih kamnitih elementov urbane opreme. Na natečaju so lahko sodelovali sedanji in nekdanji študenti in diplomanti Višje strokovne šole Sežana.

Do izteka roka za prijavo na natečaj (20. januar 2015) je Visokošolsko središče Sežana prejelo tri idejne zasnove, označene z naslednjimi šiframi:
• 8230,
• 2841,
• Spacal.

Idejne zasnove je 2. februarja 2015 ocenjevala natečajna komisija v sestavi:

• Tjaša Kranjec, predsednica natečajne komisije, predstavnica Visokošolskega središča Sežana,
• Mateja Grzetič Žerjal, predstavnica Občine Sežana,
• Katarina Sadovski, predstavnica Višje strokovne šole Sežana,
• Matej Perčič, predstavnik Višje strokovne šole Sežana,
• Dimitrij Kukanja, predstavnik Marmor d.d. Sežana.

Na podlagi rezultatov ocenjevanja je natečajna komisija določila nagrajene idejne zasnove.

Prvo nagrado in možnost realizacije idejne zasnove je natečajna komisija podelila idejni zasnovi s šifro 8230 avtorjev Tilna Megliča, Roka Verstovška Tanška, Neže Peterlin, Maše Čok in Tamare Širca. Natečajna komisija je mnenja, da se je ta idejna rešitev najbolj približala vsebinskim izhodiščem in zahtevam natečaja. Horizontalna modularna postavitev omogoča kombiniranje različnih elementov urbane opreme glede na vsakokratno postavitev. Prispevek študentov fotografije se izraža v igri svetlobe in senc v dnevnem času, ob primerni osvetlitvi pa tudi v nočnem, ki nastaja zaradi razmaknjenih kamnitih plošč, ki sestavljajo posamezne elemente urbane opreme. Natečajna komisija ugotavlja, da ta idejna rešitev izkazuje velik potencial, vendar priporoča naročniku, da zahteva od avtorjev dodelavo ideje. Možnosti izboljšave idejne rešitve komisija vidi v opustitvi formalistične oblike položene kraške štirne in oblikovanju vsakega elementa urbane opreme tako, da lahko stoji sam ali v kombinaciji več elementov. Pri uporabi enega elementa samostojno naj ima ta zamenljiv krajni sloj, s čimer bi dosegli eleganten (manj robat) zaključek.

Drugo nagrado je natečajna komisija podelila idejni zasnovi s šifro Spacal avtoric Tine Kocjan in Jane Štok. Natečajna komisija v idejni rešitvi pogreša elemente področja fotografije. Največji dosežek idejne rešitve je pretvorba motiva iz grafike Lojzeta Spacala v obliko in tehnični detajl, predvsem pri klopi, za katero komisija meni, da je morda najbolj oblikovno dodelan posamičen element urbane opreme od vseh prispelih. Žal pa ostali elementi ne dohajajo tega zgleda in celovita rešitev nima prave teže. Preostali elementi so tudi bistveno predimenzionirani za namestitev v obstoječe mestno okolje.

Tretjo nagrado je natečajna komisija podelila idejni zasnovi s šifro 2841 avtorjev Roka Verstovška Tanška, Tilna Megliča, Neže Peterlin, Maše Čok in Tamare Širca. Natečajna komisija tudi v tej idejni rešitvi pogreša elemente področja fotografija. Oblikovno je idejna rešitev precej podhranjena, odsoten je estetski čut, idejna rešitev ne ujame današnje realnosti (možnosti, ki jih nudijo sodobne tehnologije, zahtev po večnamenskosti uporabe, vseh omejitev zaradi finančne krize). Kot zanimivo idejo natečajna komisija posebej izpostavlja informativno tablo.

NATEČANJI POSTOPEK

Visokošolsko središče Sežana v sodelovanju z Občino Sežana, Višjo strokovno šolo Sežana in Marmorjem d.d. razpisuje

NATEČAJ ZA OBLIKOVANJE IN IZDELAVO KAMNITE URBANE OPREME

→ Besedilo_natecaja_kamnita_oprema
→ Prijavni obrazec 1 – Osnovni podatki in izjava
→ Prijavni obrazec 2 – Opis ideje
→ Predstavitev natečaja iz delavnice – popravljena verzija
Sestava natecajne_komisije

 OBVESTILO (12.12.2014)

Rok za oddajo rešitev na Natečaj za oblikovanje in izdelavo kamnite urbane opreme se podaljaša do 20. januarja 2015. Spreminjajo se tudi roki za odpiranje rešitev (do 3. februarja 2015) in za izbor rešitev (do 14. februarja).

 OBVESTILO (2.12.2014)

Obvestilo o delavnici, ki bo potekala v petek, 5. in soboto 6. decembra na Visokošolskem središču Sežana.

 OBVESTILO (18.11.2014)

Delavnica za potencialne prijavitelje, ki je napovedana v natečaju, bo zaradi objektivnih razlogov prestavljena na petek 5. 12. in soboto 6.12. Podrobne informacije bodo objavljene pravočasno.