MGB 2008

Mednarodna znanstvena konferenca:
Magnetizem – Geomagnetizem – Biomagnetizem, MGB – 2008

Sežana – Slovenija, 7. in 8. novembra 2008

Konferenca je organizirana v sodelovanju z inštitucijami:

 • Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
 • Faculty of Mining, Geology and Polytehnics of the University “Goce Delcev” Stip, Republika Makedonija
 • Geomagnetic Institute Grocka, Republika Srbija
 • Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Rim, Italija
 • Lviv Centre of Institute for Space Research, Ukrajina
 • Royal Meteorological Institute of Belgium, Belgija

Programski odbor

 • Rudi Čop, Slovenija – predsednik
 • Spomenko J. Mihajlović, Srbija
 • Tomaž Slivnik, Slovenija
 • Antonio Meloni, Italija
 • Valery Korepanov, Ukrajina
 • Jean L. Rasson, Belgija
 • Todor Delipetrov, Makedonija

Organizacijski odbor

 • Danijel Božič – predsednik
 • Rudi Čop
 • Daša Fabjan
 • Spomenko J. Mihajlović
 • Tomaž Slivnik
 • Katarina Sadovski

Namen mednarodne znanstvene konference

Lastnost naravnega magneta, da se lahko stalno usmerja proti zemeljskemu magnetnemu polu, spada med najstarejša odkritja človeštva. Tudi sama razlaga tega pojava spada med tiste, ki so tekom stoletij doživele največ sprememb.

Na sedanji stopnji razvoja se znanje o geomagnetizmu povezuje z astronomijo na eni strani in z spremembami v atmosferi in v zemeljski skorji na drugi strani. Izjemen razpon meritev gostote magnetnega polja, ki dosega vrednost 10-18 T, pa po tej strani vključuje fiziko magnetizma in elementarnih delcev kot tudi biomagnetiko, magnetobiologijo in medicino.

Mednarodna konferenca MGB – 2008 je namenjena predvsem izmenjavi pogledov, izkušenj in rezultatov meritev na področju magnetizma med vsemi tistimi vedami, ki se z njim ukvarjajo posredno ali neposredno.

Zbornik

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.