Zgodovina

Nastanek Laboratorija za geomagnetizem in aeronomijo

Laboratorij za geomagnetizem in aeronomijo (LGA pri VSS Sežana) je ustanovil Svet Visokošolskega središča Sežana jeseni 2008. Nastajati je začel že precej mesecev prej z nakupom najnujnejše merilne opreme za merjenje absolutne vrednosti zemeljskega magnetnega polja. V letu 2008 je laboratorij s to opremo v sodelovanju s tujimi geomagnetnimi observatoriji opravil prve popolne geomagnetne meritve na ozemlju Republike Slovenije.

V letu 2008 je LGA v sodelovanju s tujimi in domačimi raziskovalnimi inštitucijami organiziral mednarodno konferenco Magnetizem – Geomagnetizem – Biomagnetizem 2008.

V letih 2010 – 2012 se je delo laboratorija usmerilo v gradnjo in opremljanje Geomagnetnega observatorija Sinji vrh nad Ajdovščino, o katerem si lahko podrobneje preberete v člankih.