Geomagnetni observatorij Sinji vrh

Laboratorij za geomagnetizem ima svoj geomagnetni observatorij na Sinjem vrhu. Lokacija je bila izbrana po večletnih raziskavah in iskanju primerne lokacije, ki mora biti v magnetno mirnem okolju, oddaljena od železnice, daljnovodov, prometa in ljudi. Tudi stavbe observatorija morajo biti zgrajene na stabilnih tleh in iz nemagnetnih materialov.

Zgrajena so bila tri podzemna merilna mesta, merilni steber, urejena dostopna pot ter vzpostavljena telekomunakcijska povezava za samodejni prenos podatkov v laboratorij in na Škotsko.

[Not a valid template]

Pričakujemo, da bodo podobno kot v drugih državah sveta meritve zemeljskega magnetnega polja v Sloveniji dosegle enako mesto kot meteorološke, hidrološke in seizmološke meritve. Izmerjeni in obdelani podatki so uporabni za navigacijo, kartografijo, promet, obrambo, geologijo, geotehniko, meteorologijo, klimatologijo, seizmologijo in ekologijo.