Laboratorij za geomagnetizem in aeronomijo

V okviru Visokošolskega središča Sežana deluje Laboratorij za geomagnetizem in aeronomijo z geomagnetnim observatorijem na Sinjem vrhu (nad Ajdovščino).

Magnetno polje Zemlje

Ko vzamete v roke kompas, le-ta ne kaže proti geografskemu severu, pač pa tipično nekaj stopinj stran (pri nas kompasova igla kaže približno 3° od severa proti vzhodu).

Velikost in smer magnetnega polja se s krajem in časom spreminjata. Naloga geomagnetnih observatorijev, kakršen je naš na Sinjem vrhu, je natančno spremljanje sprememb magnetnega polja s časom. Z zbiranjem podatkov v mednarodni mreži observatorijev pa lahko sestavimo model magnetnega polja na Zemlji.

Kaj spremljamo?

Naloga laboratorija je predvsem opazovanje in spremljanje sprememb v zemeljskem magnetnem polju in raziskovanje na področju geomagnetizma in aeronomije.

Po teoriji dinama je magnetno polje posledica kroženja mase v središču Zemlje. V observatoriju, ki je dovolj odmaknjen od vpliva človeka in ostalih anomalij, je to glavna komponenta, ki jo merimo. Ni pa edina.

Eden od bolj zanimivih pojavov, ki jih je mogoče opazovati in napovedovati, so geomagnetne nevihte, v katerih nas Sončev veter oplazi z visokoenergijskimi nabitimi delci s Sonca. Pojav, ki ga pri nas zaznajo le natančne merilne naprave, lahko opazovalci bliže severnega ali južnega tečaja opazujejo s prostim očesom kot polarni sij (avróra).

Mednarodno sodelovanje

Kratkoročni cilj laboratorija je vključitev v svetovni sistem geomagnetnih opazovalnic INTERMAGNET.

Kje je geomagnetizem uporaben?

Geomagnetizem je uporaben za navigacijo, geologijo z rudarstvom, geotehniko, arheologijo, telekomunikacije, energetiko, seizmologijo in meteorologijo, klimatologijo in ekologijo, promet, medicino in magnetobiologijo z biomagnetiko.