IZVEDENEC KRAŠKE SUHOZIDNE GRADNJE 

IZVEDENEC/IZVEDENKA KRAŠKE SUHOZIDNE GRADNJE

Cilj izobraževanja za izvedence in izvedenke je usposobiti kompetentne osebe, ki želijo posredovati znanja kraške suhozidne gradnje in nastopati na trgu kot izvajalci tovrstnih del na območju čezmejnega Krasa.

Izobraževalni program izvedenec/izvedenka izdelave suhe kraške gradnje je namenjena osebam, ki bodo suhe kraške zidove postavljale za potrebe naročnikov: ti bodo morali skozi celoten izobraževalni sistem in bodo po uspešno opravljenem izpitu pridobili certifikat.

Izobraževalni program za pridobitev certifikata oziroma potrdila o usposobljenosti za gradnjo v kraški suho zidni tehniki z imenovanjem v naziv: IZVEDENEC/IZVEDENKA KRAŠKE SUHOZIDNE GRADNJE – III. stopnja

  1. Teoretični del
predmet obseg
Geologija 3 ure
Zgodovinski pregled 1,5 ure
Tipologija 2 uri
Tehnika 2 uri
Rastline/živali 3 ure
Etika 1 ura
Prostorska zakonodaja 2 uri
Rokovanje z orodjem in varnost pri delu 1 ura
Graditev objektov 3 ure
  1. Praktični del
vrsta gradnje  obseg
Prostostoječi zid 8 ur
Podporni zid 8 ur
Hiška 8 ur

Izpit
Izpit je sestavljen iz dveh delov
A. preverjanje teoretičnega znanja je izvedeno v obliki pisnega preverjanja znanja (izvaja Izobraževalno razvojno središče) in
B. preverjanje ustreznosti izvedenih suhozidnih gradenj s standardi kraške suhozidne gradnje (izvaja ZVKDS OE NG z izvedenci), kjer kandidati prilagajo portfolio, opravi se terenski ogled že izvedenih del, izvedenci izvedejo praktični preizkus.

Po uspešno izvedenem preverjanju udeleženci pridobijo certifikat za izvedenca/izvedenko kraške suhozidne gradnje, ki ga izda Konzorcij – Partnerstvo  kraške suhozidne gradnje.

Izvedba

Izobraževani program poteka v organizaciji Izobraževalno razvojnega središča pri Inkubatorju Sežana ter v sodelovanju z JZ Parkom Škocjanske jame, Slovenija, JZ RS za varstvo kulturne dediščine, UL Filozofsko fakulteto, Univerzo na Primorskem, Studiem Antoni, … , praktični del pa izvajajo že potrjeni izvedenci kraške suhozidne gradnje.

 

Cena izobraževanja

Cena izobraževanja je 470€. Udeleženci pridobijo certifikat za izvedenca/izvedenke kraške suhozidne gradnje, ki ga izda Konzorcij – Partnerstvo  kraške suhozidne gradnje.

Kje so tečaji?

Izobraževanje bo potekalo na Inkubatorju Sežana in v Parku Škocjanske jame.

Termini in prijave

Izobraževanje za izvedence in izvedenke kraške suhozidne gradnje se odvijajo, ko se nanj prijavi deset udeleženk oziroma udeležencev. Zato svojo namero o udeležbi sporočite na elektronski naslov: info@inkubator.si  mi pa vam bomo v najkrajšem možnem času odgovorili, kdaj se bo izobraževanje izvajalo.

Kaj je Partnerstvo kraške suhozidne gradnje ali Konzorcij

Partnerstvo za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje (v nadaljevanju konzorcij), je prostovoljno, nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb (v nadaljevanju člani), ki so se povezale z namenom zaščite in ohranjanja veščin suhozidne gradnje značilne za matični Kras, izmenjavo izkušenj, znanj in strokovnih informacij s tega področja ter ozaveščanje širše javnosti o dediščini kraškega suhega zidu in njenem pomenu.

Konzorcij deluje na čezmejnem območju Krasa, pri izvajanju svojih aktivnostih pa se lahko povezuje z drugimi organizacijami, zvezami ali društvi s podobno dejavnostjo v Republiki Sloveniji, Republiki Italiji in v tujini.

Poslanstvo konzorcija

Poslanstvo konzorcija za kraški suhi zid je oblikovanje združenja različnih strokovnih inštitucij ter lokalnih inštitucij in posameznikov, ki bodo zaščitili in vzdrževali suhi kraški zid ter vzpostavili prenos vedenja, znanj in veščin na prihodnje rodove.

Več o delovanju konzoricija